Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Focusgroep-bijeenkomsten: waardevolle evaluaties en blik vooruit

Deel dit bericht

Wat zijn tips, tops en toekomst-ideeën voor het leerprogramma en projecten van VK-Oost? Deze vraag stond centraal tijdens de twee focusgroep-bijeenkomsten van VK-Oost die in januari gehouden zijn. Een afgevaardigde van elke VK-Oost studiegroep woont deze jaarlijkse bijeenkomst bij. De mogelijkheid om een individuele keuze te maken voor de themabijeenkomsten van afgelopen januari bleek zeer positief te zijn ervaren.


Tijdens de focusgroep-bijeenkomsten kwamen ook wensen richting de toekomst over projecten en het leren met elkaar aan bod.
Doordat leden in januari individueel en niet met hun VK-Oost-studiegroep een themabijeenkomst konden kiezen, was het mogelijk om meer te verdiepen in eigen interesses. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. Op een paar leden na hebben alle leden deelgenomen aan één van de drie themabijeenkomsten over ‘Ondernemerschap, ‘Verbinding’ of ‘Rendement’.


Het delen van resultaten buiten de vereniging is deze bijeenkomsten ook weer uitgebreid aan bod gekomen. In de discussie die ontstond bleek ook direct de complexiteit. Wat deel je? En met wie? Dit punt en een aantal andere onderwerpen zijn opgenomen in een actielijst en zullen in 2024 verder verkend en/of uitgewerkt worden in het leerprogramma of in andere verenigingsactiviteiten.

Voor VK-Oost waren de focusgroep-bijeenkomsten wederom twee waardevolle middagen waarin veel is opgehaald. VK-Oost hecht er namelijk sterk aan om met haar leden te evalueren en voortdurend te verbeteren en te vernieuwen.