Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Evaluaties praktijkworkshops oktober

Deel dit bericht

De praktijkworkshops ‘Versnellen op Klimaat’ van VK-Oost, FrieslandCampina en ForFarmers zijn bijna afgerond. Uit de evaluaties tot nu toe blijkt dat de deelnemers de bijeenkomsten waarderen met gemiddeld een 7,7. Ook geven ze onder andere aan de praktische insteek te waarderen. Naast een verdieping op het thema ruwvoer is tijdens deze bijeenkomsten ook aandacht voor hoe een verbetering van de ruwvoerkwaliteit kan leiden tot een reductie van de broeikasgasuitstoot en daarmee tot een betere beloning.

VK-Oost hecht veel waarde aan het evaluseren van bijeenkomsten. Als lerend netwerk willen we graag blijven ontwikkelen en verbeteren.

Heb je tips, aandachtspunten en/of ideeën? Laat het ons weten!
Mail naar info@vruchtbarekringloopoost.nl of stuur een app naar Anne Groot Zevert via 06 83 79 10 94.