Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Evaluatie VKA-studiegroepbijeenkomsten najaar 2021

Deel dit bericht

VKA-leden beoordelen de VKA-studiegroepbijeenkomsten van dit najaar met een 7,7 als gemiddeld cijfer. Uit de ontvangen evaluaties komt duidelijk naar voren dat leden fysieke in plaats van digitale bijeenkomsten zeer op prijs stellen. 


Uit alle ingevulde evaluatieformulieren van iedere studiegroep komt duidelijk naar voren komt dat fysiek bij elkaar komen veel bijdraagt en dat leden erg blij zijn dat dit weer kan. Dit benadrukt de kracht van fysieke bijeenkomsten.


KringloopWijzer-cijfers

Opvallend is ook dat er veel leden zijn die het prettig vinden dat de KringloopWijzer-cijfers aan bod komen tijdens de studiegroepbijeenkomsten. Sommigen geven aan dat ze daar nog wel graag verdieping en verbreding in zouden willen zien.


Focusgroep VKA

De VKA hecht eraan om het leren in bijeenkomsten voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. De VKA gaat daarom naast de huidige manier van evalueren vanaf januari 2022 werken met een focusgroep die bestaat uit één deelnemer per studiegroep. Met deze groep evalueren we het leerprogramma kwalitatief en bespreken we wat er anders en beter kan. Dit doen we twee keer per jaar.

Let op: nog niet iedere studiegroep heeft een persoon voor de focusgroep aan ons doorgegeven. We stellen het op prijs als dit op korte termijn alsnog gedaan wordt.

We danken de VKA-leden voor de ingevulde formulieren en we gaan aan de slag met de reacties, tips en verbeterpunten.