Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Evaluatie studiegroep- bijeenkomsten maart 2022

Deel dit bericht


VKA-leden gaven de studiegroepbijeenkomsten van maart gemiddeld een 8. De opkomst was goed tot hoog. Centraal stonden de bedrijfseigen cijfers uit de KringloopWijzer 2021. Eén studiegroep kwam de afgelopen periode nog vaker bij elkaar. Twee deelnemers kozen ervoor hun SABE-voucher in te zetten voor de groep.


Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat leden veel informatie uit hun KringloopWijzer halen. Tijdens de studiegroepbijeenkomsten leveren verdieping en interactie in de groep nog meer verdieping en kennisdeling op. De discussie tijdens de bijeenkomsten wordt vaak als pluspunt genoemd. ‘Dit levert dynamiek op en de praktische invulling van de KringloopWijzer-cijfers geven handvatten om zelf op het bedrijf mee aan de slag te kunnen’, aldus een VKA-lid.


SABE-regeling

Studiegroep 7 met begeleider Sjoerd Roelofs van DLV kwam de afgelopen periode nog vaker bij elkaar. Twee deelnemers kozen ervoor hun SABE-voucher in te zetten voor de groep. Met deze subsidieregeling ‘Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie’ (SABE) kunnen ondernemers een adviesvoucher van 1.500 euro aanvragen voor advies van een erkende bedrijfsadviseur, gericht op de aandachtsgebieden kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap. De regeling loopt tot en met 2023.
De groep besteedde een extra bijeenkomst een de KringloopWijzer en gaat in juni op excursie naar een VKA-deelnemer uit een andere groep die voederbieten teelt, kruidenrijk grasland heeft en stuurt op een laag ureum.
Begeleider Sjoerd Roelofs: „Melkveehouders kunnen de SABE-voucher individueel inzetten, maar deze twee kozen ervoor het bedrag te doneren aan de VKA-studiegroep. Het op deze manier inzetten van de subsidie kan wellicht ook voor andere studiegroepen interessant zijn.”