Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Ellen Severt uit Laag-Keppel is nieuw bestuurslid bij de VKA

Deel dit bericht

Secretaris Maarten Harmsen heeft tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen van de VKA. De VKA is blij te kunnen mededelen dat Ellen Severt als nieuw bestuurslid is aangetreden. Ellen heeft een melkveebedrijf in Laag-Keppel. Graag stelt ze zich voor. 
Mijn naam is Ellen Severt. Samen met mijn beide dochters woon ik sinds 2005 op boerderij ‘De Beemster’ in Laag-Keppel. Het bedrijf ligt in een uithoek van de gemeente Bronckhorst, tegen de Oude IJssel en met uitzicht op de kerktoren van Doesburg. Hier melk ik met behulp van robots 90 melkkoeien op 50 ha grond. Nu de jongste dochter interesse lijkt te hebben in het bedrijf, geeft dit een nieuwe dynamiek en energie om het bedrijf verder te ontwikkelen.Al vanaf de start in 2013 ben ik deelnemer aan de VKA-studiegroepen. Ik ga nog steeds graag naar de bijeenkomsten om te leren van collega’s en uitgedaagd te worden om het op mijn eigen bedrijf beter te doen. Hiermee bedoel ik de mineralenverliezen zoveel mogelijk beperken, oog hebben voor de impact van ons bedrijf op het klimaat maar bovenaan staat het bedrijfseconomische resultaat.

De ontwikkelingen lijken wel steeds sneller te gaan (of word ik ouder?!) en de maatschappij vraagt steeds meer van ons. Ik vind het erg waardevol om dan met collega’s te discussiëren hoe zij omgaan met de uitdagingen die op ons afkomen. Welke oplossingen hebben zij binnen hun bedrijf gevonden en zou dit wellicht ook bij ons passen? En hoe kan de bodem blijven produceren met steeds minder input? Vanuit deze ervaring vind ik het belangrijk dat de VKA blijft voortbestaan en dat gaat niet zonder mensen die als bestuurder het voortouw willen nemen. Daarom heb ik mij hiervoor beschikbaar gesteld.

Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar VKA hebben we met elkaar al flinke stappen gezet en de overschotten flink teruggebracht. Maar in hoeverre nemen onze partners dat mee als ze besluiten nemen over de toekomst van het gebied waarin wij leven en werken? Ik zou graag zien dat onze partners vaker laten merken dat ze op de hoogte zijn van de door de VKA behaalde resultaten en ons daarmee ook gaan zien als deel van de oplossing. Op die manier werken we samen aan een toekomst voor ons allen.


Ellen Severt