Eindresultaat GLB-pilot met het Markemodel

Het eindresultaat van de GLB-pilot Het Markemodel, een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw, is onlangs gepresenteerd. De pilot van VALA en VKA in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het Markemodel wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw.