Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Eindresultaat GLB-pilot met het Markemodel

Deel dit bericht

Het eindresultaat van de GLB-pilot Het Markemodel, een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw, is onlangs gepresenteerd. De pilot van VALA en VKA in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw. 

In de huidige pilot is het ontwerp voor het model uitgewerkt. In een vervolgpilot willen de initiatiefnemers het model concreet gaan uitproberen en doorontwikkelen in twee pilotgebieden in de Achterhoek.