Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

E-learning Bodem, bemesting en mestverwaarding

Deel dit bericht

Een bodem bevat per ha ongeveer het gewicht van vijf koeien aan bodemleven. Wat leeft er dan allemaal in de bodem? En hoe kan je dat bodemleven optimaal bemesten en onderhouden voor een gezond perceel? De gratis E-learning ‘Bodem, bemesting en mestverwaarding’ biedt een toegankelijke manier om kennis op te doen over gewas en bemesting. Bekijk ook de inspiratievideo over bodemleven van de WUR.

E-learning bodem, bemesting en verwaarding

Inspiratievideo bodemleven