Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Doorzaaien Grasland

Deel dit bericht

Doorzaaien grasland: doe het NU!

De droogte en hitte voor het derde jaar op rij hebben op veel plekken schade veroorzaakt in graspercelen. Veel zodes zijn ‘op’. De eerste helft van september is het meest geschikte moment om je grasland te repareren en door te zaaien.

Wacht niet tot volgend voorjaar, maar onderneem nu actie, luidt het advies van Gerjan Hilhorst, onderzoeker bij De Marke. Het vernieuwen van grasland was tot eind augustus toegestaan, voor doorzaaien is het nu het meest geschikte moment. De bodem is nu goed op temperatuur en er zit wat vocht in de bodem. ‘Als je wacht tot eind september kiemt het zaad trager en is het  kiemplantje kwetsbaarder bij de eerste  nachtvorst. Bij doorzaaien in het voorjaar kiemt het zaad slechter vanwege de lage bodemtemperatuur. Ook heeft het jonge gras dan meer concurrentie van de bestaande graszode .’

Nu het land in

Hilhorst adviseert om nu het weiland in te gaan om te beoordelen hoeveel goede en slechte grassen er staan en hoe dicht de zode nog is. ‘Open plekken zou ik sowieso doorzaaien. Je ziet nu bijvoorbeeld al veel onkruid zoals melde doorkomen op open plekken.’

Wiedeggen en rollen

Volgens de onderzoeker is het raadzaam om het perceel waar je wilt doorzaaien eerst kort te maaien en vervolgens met een wiedeg het oude gras los te trekken zodat het kiemplantje ruimte en licht krijgt. ‘Na het doorzaaien ga je er dan met een rol overheen, het liefst een cambridgerol. De rol drukt het graszaad aan en zorgt voor een goede aansluiting met de vochtige bodem.  Een goede bodemtemperatuur en vocht zijn essentieel. Eventueel beregenen verhoogt de slagingskans’.