Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Denk aan het tijdig invullen van de KringloopWijzer!

Deel dit bericht


De KringloopWijzer (KLW) is voor de VKA en voor de deelnemende melkveehouders een belangrijk instrument om van elkaar te leren. In de VKA-studiegroepen worden aan de hand van analyses de KLW-resultaten vergeleken met VKA-gemiddeldes en met resultaten van collega-boeren in de studiegroep. Hierdoor krijgen deelnemers inzicht in hun bedrijfsvoering. Denk je eraan deze tijdig in te vullen?


Aan de hand van de KLW-cijfers bekijk je dit voorjaar in jouw studiegroep wat goed gaat op jouw bedrijf en waar ruimte is voor verbetering. Een goede analyse en verwerking van de gegevens is daarom nodig. We hebben enkele handige instructies op een rij gezet.
Klik op de link hieronder.


Lever je KLW op tijd in


Om de analyse goed te kunnen maken, is het van belang dat je je KLW op tijd aanlevert bij jouw studiegroepbegeleider. Anne Groot Zevert zal binnenkort een mail sturen aan de deelnemers van de verschillende studiegroepen met de voor jullie groep relevante instructies en data. Het is dus mogelijk dat voor jouw groep de KLW uiterlijk half februari al ingeleverd dient te zijn. Ga er vast mee aan de slag! Heb jij de gegevens voor het invullen van de KringloopWijzer al paraat?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om de KLW op tijd in te leveren zodat we representatieve en goed onderbouwde analyses kunnen maken waar we binnen de VKA samen van kunnen leren.

Handige links

  • Lees hier de wijzingen in de KLW:

•      Op deze website vind je handige tips, actualiteiten en nadere informatie over de KLW.