Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Demonstratie voederbieten in Geesteren (GD)

Deel dit bericht

Bij de familie Walvoort in Geesteren (GD) vond op 26 januar ieen demonstratie over voederbieten plaats. De demo werd georganiseerd in het kader van het project ‘Samenwerking melkveehouderij en akkerbouw’.  Zowel melkveehouders als akkerbouwers waren aanwezig.


In dit PAVEx-project wordt onderzocht hoe verdere samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij (extra) bijdraagt aan de doelen van kringlooplandbouw en welke praktische of regeltechnische belemmeringen dit verstoren. Doelen van PAVEx zijn onder andere duurzaam bodemgebruik en een betere mineralenbenutting.


Samenwerking

Tijdens de middag, die startte bij De Melktap in Geesteren, verduidelijkte Gerard Meuffels van M-ARC enkele belangrijke onderdelen van de teelt van de voederbiet. Het telen van voederbieten is geen gemakkelijke teelt, maar Meuffels wilde de melkveehouders vooral niet ontmoedigen. ‘Werk bij de teelt samen met een akkerbouwer of loonwerker uit de buurt. Zij hebben het materieel en de kennis in huis om de teelt te laten slagen’, aldus Meuffels.

Teelt en verwerking

Tijdens de middag werd ook ingegaan op het voeren en verwerken van voederbieten. Rick Willemsen van Groeikracht ging nader in op de verschillende mogelijkheden van het voeren van voederbieten.
‘Belangrijk is dat je weet of de voederbiet wat voor je is. Probeer het eerst een jaar voordat je investeert in de verdere verwerking van de voederbiet.’


Willemsen informeerde de aanwezigen over de voederwaarde van de voederbiet en wat deze is vergeleken met andere gewassen. ‘Een voederbiet is een goede aanvulling op het melkveerantsoen, maar let erop dat je voldoende aandacht besteedt aan de teelt. Ook brengt het voeren extra werk met zich mee.’


Dit is waar melkveehouder Robin Walvoort vervolgens op aanhaakte. Hij zette de aanwezigen aan het rekenen met de gewenste hoeveelheid fosfaat in het basisrantsoen. Ook ging hij in op de vele bijproducten die een veehouder kan voeren. Robin gaf inzichten in de keuzes waar hij voor staat tijdens het samenstellen van het rantsoen. De fosfaat behoefte van de koeien is hierbij van belang, maar ook kijkt hij naar de Co2-eq die een bepaald bijproduct met zich mee brengt.


Praktijk

Na dit interactieve deel vertrok de groep naar het bedrijf van de familie Walvoort om hier te kijken naar het vervoeren van de voederbieten in de praktijk. Loonbedrijf Beltman uit Almen was aanwezig met de bietenrooier. Zo kwam tijdens de middag de volledige teelt en de toepassing van voederbieten aan bod.

Later in dit jaar zal er weer een demonstratie gepland staan in het kader van het project. De uitnodiging hiervan volgt tegen die tijd.