Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw: Demo met veldbonen

Deel dit bericht


In de GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw met een nieuw gebiedsgericht gemengd bedrijf wordt gewerkt aan de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers. Eén van de pilotgebieden is Hengelo Gld. Hier werkt melkveehouder Bert Wissels samen met akkerbouwer Theo Zweverink. Theo teelt voor Bert veldbonen. Op 18 augustus vond een demo plaats.
Op donderdag 18 augustus is een demonstratie gegeven van het malen van de veldbonen op het bedrijf van Bert. Bert wil de veldbonen toevoegen aan het rantsoen als vervanger voor soja. Om het conserveringsproces te ondersteunen is er zuur doorgemengd. Tijdens de bijeenkomst is bekeken hoe de bonen zijn gemalen en verwerkt en is door de aanwezigen gesproken over de teelt- en voerervaringen.


4 ton opbrengst

De opbrengst van de zomerveldbonen was ruim 4 ton en de totale kosten kwamen uit op 75 cent per kilo, zo’n anderhalf keer zo duur als raapschroot. De opbrengst was laag en de onkruiddruk was hoog. Met name melde kwam veel voor.

Theo en Bert geven aankomend jaar een vervolg aan de pilot, maar kiezen dan voor winterveldbonen en mogelijk wintertarwe als dekvrucht. Ze hopen hiermee op een hogere opbrengst. Berekend is dat een minimale opbrengst tussen de 6 en 7 ton kostendekkend is.

Het hoge aandeel melde-zaad is goed zichtbaar.


Over de pilot

De GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw is een project van Agro-innovatiecentrum De Marke, VALA en de VKA. Verkend wordt hoe we concreet invulling kunnen geven aan een Achterhoeks bouwplan, waarbij voor iedereen winst te behalen is en men weet waar men aan toe is.

Het ideale bouwplan is niet eenvoudig vorm te geven door haken en ogen op het gebied van wetgeving over grondgebruik. Deze samenwerking is gestart met het inzetten van percelen ten dienste aan gezamenlijk gebruik.

Er wordt hierbij ook gekeken naar andere gewassen die voor beide partijen interessant zijn. Een grote plus is het overleg over en weer naar een goed bouwplan, de wijze van de teelt en de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering.