Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Demonstratie GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw: af land verwerken van graan

Deel dit bericht


Het direct verwerken van een rustgewas van akkerbouwers richting veehouders is misschien wel één van meest besproken samenwerkingsopties in de Achterhoek. Firma ’t Oostenenk van VKA-lid Erik Bosschers in Almen en firma Westerveld deden hier op donderdag 4 augustus ervaring mee op. In het kader van de GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw nam het bedrijf van Bosschers granen af die door firma Westerveld gemalen en gebagd werden.


Tijdens de demonstratie werden de voor- en nadelen voor zowel veehouder als akkerbouwer besproken. Ook werd er gekeken naar prijsstelling en de praktische toepassing van het malen en baggen.

Voor- en nadelen

Onder de voordelen voor de veehouder werd de relatief lage prijs ten opzichte van mengvoer genoemd. Potentiële nadelen kunnen zijn dat de veehouder bedragen moet voorschieten, wat een aanzienlijke liquiditeit vereist. Ook levert de opslag in een slurf wat extra (vervoederings)werk op voor de veehouder.

De akkerbouwer bespaart in veel gevallen logistieke kosten wanneer het graan in de buurt kan worden afgezet. Ook loopt de akkerbouwer minder risico op prijskortingen wanneer het vochtpercentage op het randje zit. Een nadeel voor de akkerbouwer kan zijn dat de prijzen op de via een graanpool soms beter zijn dan de dagprijzen.

Over het algemeen werd er positief gereageerd op de demonstratie. Veel akkerbouwers en veehouders zien het direct vervoederen wel zitten. Bij gelijke prijzen geven akkerbouwers er de voorkeur aan het product regionaal af te zetten in plaats van te verwerken. Gerard Abbink van Groeikracht: “Een regionale kringloop voelt vaak beter. Zaken met betrekking tot prijsstelling kan men onderling in de samenwerking natuurlijk regelen. Zo zou men kunnen denken aan een maandelijkse betaling in ruil voor een kleine meerpijs ten opzichte van de af land prijs. Zo wordt de liquiditeitsdruk bij de veehouders verlicht en kan de akkerbouwer een kleine meerprijs krijgen.”

Over de GLB-pilot

De GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw is een project van Agro-innovatiecentrum De Marke, VALA en de VKA. Samen verkennen we hoe we concreet invulling kunnen geven aan een Achterhoeks bouwplan, waarbij voor iedereen winst te behalen is. Een bouwplan dat op een vernieuwende – moderne – manier de kringlopen sluit door gebiedsgericht – dus bedrijfsgrensoverstijgend – te werken.