Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Demo innovaties in graslandbemesting van Bemest op z’n Best

Deel dit bericht

Het programma Bemest op z’n Best en VK-Oost houden op 7 maart een demo graslandbemesting in samenwerking met Netwerk Praktijkbedrijven (NPB) en Koeien & Kansen (K&K).) Op het bedrijf van Michel van Uum in Voorst (Gld) zijn onder andere innovatieve bemestingsmachines te zien en komen sprekers aan het woord over beter bemesten en minder ammoniakemissie. Voor VK-Oost is het nieuwe bemesten het jaarthema van het leerprogramma 2023-2024.

Meld je hier aan.

Locatie:


Melkveebedrijf Michel Van Uum, verzamellocatie: Restaurant van Hal, Grensweg 13, 7083 AM Voorst (Oude IJsselstreek)

We zijn te gast bij…
Tegen de Duitse grens in de Oude IJsselstreek ligt het melkveebedrijf van Michel van Uum. Met twee melkrobots melkt hij 95 Pro Cross koeien (HF x Montbeliarde x Zweeds rood) met een gemiddelde melkproductie van 9.500 kg per koe. Op de 37 ha grond die Michel in gebruik heeft, zet hij zijn drijfmest maximaal in door vroeg in het seizoen te starten met bemesten, de mest te verdunnen en netjes te werken. Zo realiseert hij een goede grasopbrengst met een hoog ruw eiwitgehalte.

Emissiearme graslandbemesting
Op deze demomiddag laat Bemest op z’n Best zien hoe je met innovatieve bemestingstechnieken en secuur werken de ammoniakemissie tijdens bemesting naar beneden brengt. Tevens nemen we je mee in de toekomst. Welke innovaties zijn in ontwikkeling?

Het nieuwe bemesten
Met een afbouw van de derogatie de komende jaren is ‘het nieuwe bemesten’ voor ieder bedrijf belangrijk, ook voor bedrijven die al werken met 170 kg stikstof per hectare. Het nieuwe bemesten gaat o.a. over de wijze van mest toedienen en het moment van bemesten. VK-Oost zet dit jaar volop in op dit kennisthema en deelt haar visie tijdens deze bijeenkomst.

Programma donderdag 7 maart 2024
12.30 uur: ontvangst met lunch en broodje bal

13.00 uur: welkom en start programma

  • Beter bemesten, minder ammoniakemissie – door Bemest op z’n Best
  • Het nieuwe bemesten – door VK-Oost
  • Uitleg demo

13.30 uur: naar buiten

  • Demo resultaat eerdere bemesting
  • Live demo mesttoediening

16.00 uur: afsluiting met een drankje


Over Bemest op z’n Best
Het meerjarige programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. Dit doen wij met een focus op innovaties bij de toediening van mest op het land. Daar valt nog veel winst te behalen. Dat noemen we ‘Bemest op z’n Best’.

Aanmelden
Meld je hier aan voor deze demo of kijk hier voor de overige demo-data. Deelname is kosteloos.
Bij slechte weersomstandigheden wijken we uit naar donderdag 21 maart 2024 en informeren we je tijdig.