Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Demo bij praktijkproeven op De Marke op 29 juni

Deel dit bericht


Noteer woensdag 29 juni a.s in uw agenda! Op Agro-innovatiecentrum De Marke vindt dan ‘s middags een demo plaats bij een aantal praktijkproeven vanuit de PPS ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ en PPS Innovatieve Maisteelt. Aanmelden kan via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl. In deze video licht Herman van Schooten van WLR de proeven kort toe. Nadere informatie volgt binnenkort.