Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Demo Bemest op z’n Best: nog veel winst te behalen met ammoniak en benutting

Deel dit bericht

Met goed bemesten valt nog veel winst te behalen, was één van de conclusies van de bemestingsdemo van Bemest op z’n Best in samenwerking met VK-Oost, op 7 maart gehouden op een graslandperceel van Michel van Uum in Voorst. Te zien waren de nieuwste emissiearme bemestingstechnieken die in ontwikkeling zijn en hoe met de huidige technieken óók een beter resultaat geboekt kan worden, want minder stikstofverlies levert meer rendement én milieuwinst op.

Naast een update over innovaties in graslandbemesters krijgen de deelnemers praktische kennis over mest, ammoniakreductie, het nieuwe bemesten en… een lekker broodje bal.

Zo demonstreerde Slootsmid Mesttechniek een machine die de mest na toediening afdekt. Daarnaast was de toediening te zien van mest die kort voor het uitrijden bewerkt is met N2 Applied’s plasma technologie en daardoor minder ammoniakemissie heeft. Tevens waren er demo’s met bestaande bemestingsmachines om te laten zien hoe boeren met de huidige bemestingsmachines een hogere gewasopbrengst kunnen behalen met een lagere ammoniakemissie.

Foto’s, video en media

Bekijk hier de foto’s en een video, waarin VK-Oost-bestuurslid Joost Geuijen en VK-Oost-lid Tonnie Hoitink hun visie geven op de demo en de getoonde technieken. Ook andere media besteedden aandacht aan de demo, die de afgelopen weken op vier locaties gehouden is.
Foto: Anouk Hemmink