Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Deel 4 VKA-KringloopWijzerdata uitgelicht: opbrengsten en zelfvoorzienendheid

Deel dit bericht


In dit artikel presenteren we de KLW resultaten van de 220 VKA bedrijven over het thema gewasopbrengsten en zelfvoorzienendheid. 43% van de bedrijven scoort boven het doel van 65% eigen eiwit met de nieuwe rekenmethodiek inclusief buurtaankoop.


Gras- en maisopbrengsten

In figuur 1 zijn de gemiddelde gras- en maisopbrengsten weergegeven in de infographic.

Figuur 1: infographic over de gemiddelde gewasopbrengsten.


In tabel 1 hieronder zijn de gemiddelde grasopbrengsten uit de periode 2017-2021 weergegeven. Het groeizame jaar 2021 laat de hoogste grasopbrengst van de afgelopen vijf jaar zien. De jaren 2018, 2019 en 2020 waren zeer droog en hebben gemiddeld een grasopbrengst onder de tien ton drogestof.

De omstandigheden van afgelopen jaar hebben er wel toe geleid dat het eiwitgehalte in het gras het laagste was van de afgelopen jaren met 159 g/kg ds. Het fosforgehalte daarentegen is wel weer toegenomen vergeleken met de vorige jaren.

De onderste regel van de tabel laat de drogestofopbrengst per kg stikstof die is bemest zien (opbrengst gedeeld door bemesting). In het jaar 2021 was dit kengetal het hoogst, dat wil zeggen dat de bedrijven efficiënt met de meststoffen zijn omgegaan. Er is veel gewas geproduceerd per kilogram bemeste stikstof.Tabel 1: Gemiddelde grasopbrengsten van de 220 VKA bedrijven uit de periode 2017-2021.


In de tabel 2 hieronder staan de gemiddelde maisopbrengsten gepresenteerd. In het groeizame jaar 2021 is de gemiddelde opbrengst iets hoger dan het droge jaar 2020. De maisopbrengst in 2021 was lager dan het niveau van 2017. Het eiwitgehalte van de mais laat vanaf 2018 weer een constant dalende trend zien en is weer onder de 70 g/kg ds. Het fosforgehalte in de mais blijft redelijk constant.

Tabel 2: Gemiddelde maisopbrengsten van de 220 VKA bedrijven uit de periode 2017-2021.

In tabel 3 zijn de resultaten omtrent ‘eiwit van eigen land’ gepresenteerd. Vanaf dit jaar is de rekenmethodiek voor dit kengetal aangepast. Het verschil is dat in de nieuwe methodiek het eiwit wordt gerekend dat ook daadwerkelijk gevoerd wordt. Dit nieuwe kengetal staat op regel 1 in de tabel.


In het groeizame jaar 2021 is het verschil tussen beide kengetallen relatief groot. Het aandeel eiwit van eigen blijft gemiddeld op 57% zoals gemiddeld de jaren ervoor. Als de voeraankopen worden beschouwd als regionaal dan stijgt het aandeel tot 64% in 2021, wat vrij constant is door de jaren heen. 43% van de bedrijven scoort boven het doel van 65% eigen eiwit met de nieuwe rekenmethodiek inclusief buurtaankoop.

Tabel 3: Gemiddelde resultaten omtrent eiwit van eigen land van de 220 VKA bedrijven uit de periode 2017-2021.


In figuur 2 is de verdeling van de VKA bedrijven omtrent de score ‘eiwit van eigen land (rantsoen) + buurtaankoop’ te zien.

Figuur 2: Verdeling van de 220 VKA bedrijven omtrent eiwit van eigen land (rantsoen) + buurtaankoop.