Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

De vier VK-Oost thema’s in de praktijk: thema ‘Ondernemerschap’

Deel dit bericht

Maatschap Mateman in Vragender

VK-Oost werkt samen met leden en partners aan een vruchtbare toekomst en onderscheidt daarbij vier thema’s. Het basisthema is ‘Kringlopen sluiten’. Daarnaast zijn er drie keuzethema’s. ‘Ondernemerschap’ is één van deze drie. Hoe speel je ondernemend in op ontwikkelingen en verdienkansen? Het sluiten van kringlopen is immers niet de enige ontwikkeling die op de bedrijven afkomt. Het vraagt ondernemerschap om daarmee nieuwe verdienkansen te creëren voor het eigen bedrijf. Henk en Bram Mateman uit Vragender hebben daar ervaring mee.Bram (links) en Henk Mateman.


Maatschap Mateman in Vragender bestaat uit Henk, Liesbeth en hun zoon Bram. Het bedrijf is intensief, telt 170 melkkoeien en 85 stuks jongvee en bestaat uit 46 ha eigen grond en 15 ha huurgrond.

Sinds maart 2023 staan zes CowToilets in de stal. Aanleiding hiervoor was een optimalisatieplan die Bram maakte tijdens zijn opleiding. Op camerabeelden bij de krachtvoerboxen was te zien dat daar veel onrust was. De boxen waren bovendien verouderd en op één plek gesitueerd.
Met de koetoiletten kan het bedrijf intern salderen én de mestafzetkosten verlagen. Zuivere urine is een waardevolle meststof met stikstof en kali die naar tuinders gaat. Fosfaat en organische stof blijven op het bedrijf.

Ook met het oog op uitbreiding van de ligboxenstal werken de koetoiletten in het voordeel. Bij nieuwbouw is het voor het bedrijf aannemelijk dat ze maatregelen moeten treffen om ammoniakemissie te beperken. Een emissiearme vloer heeft niet hun voorkeur. Met de koetoiletten reduceren ze én ammoniak én bespaart het hen kosten.

Ook is het bedrijf deelnemer aan de BES-pilot, waarbij uitgegaan wordt van bedrijfseigen bemestingsnormen. De BES-pilot loopt door in 2023 en wordt daarna afgerond.

Bedrijfsflyer
Maatschap Mateman deed op 15 september 2023 mee aan Loeren bij de Boeren van VK-Oost. Hiervan werd een bedrijfsflyer gemaakt.
Bekijk hier de flyer: