Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

De vier VK-Oost thema’s in de praktijk: thema ‘Rendement’

Deel dit bericht

Melkveebedrijf Kapper-Lammers in Zutphen en
Melkveebedrijf Reinders-Boschloo in Angerlo

VK-Oost werkt samen met leden en partners aan een vruchtbare toekomst en onderscheidt daarbij vier thema’s. Het basisthema is ‘Kringlopen sluiten’. Daarnaast zijn er drie keuzethema’s. ‘Rendement’ is één van deze drie. Hoe zet je kringlopen in voor het verbeteren van het bedrijfsrendement? Wat je ook onderneemt, uiteindelijk is iets pas duurzaam als het rendeert. Dat kan gaan over rendement in geld, maar ook om eigen werkplezier. Lees hoe VK-Oost-leden Hans Reinders uit Angerlo en de familie Kapper-Lammers uit Zutphen hier in de dagelijkse praktijk mee bezig zijn.

Irma, Ben en Benjamin.


Maatschap Kapper – Lammers in Zutphen

Ben en Irma Lammers wonen met hun kinderen Iris en Benjamin op het Zutphense melkveebedrijf met akkerbouw en een groentesnijbedrijf. Dit zijn gelijkwaardige takken binnen het bedrijf. Het melkveebedrijf telt 75 melkkoeien en 40 stuks jongvee.
Het bedrijf heeft 65 ha grond in gebruik: 44 ha gras, waarvan 9 ha botanisch hooiland, 8 ha mais en mks, 2 ha luzerne, 3 ha wintergerst, 3 ha veldbonen, 2 ha voederbieten, 1,2 ha aardappels en 0,85 ha kruidenrijk akkerrand.

Irma is vrijwel volledig werkzaam in het groentesnijbedrijf en ze verzorgt de administratie voor het melkveebedrijf. Ben werkt zes middagen mee in het groentesnijbedrijf en richt zich daarnaast voornamelijk op de melkvee- en akkerbouwtak. Benjamin helpt in de weekenden en tijdens vakanties op het bedrijf. Een zaterdaghulp springt bij in het groentesnijbedrijf. De groentewinkel is vijf dagen per week geopend en daarnaast hebben ze een cateringtak (voornamelijk in het weekend).

De familie is trots op hun extensieve bedrijfsvoering. Ze willen zoveel mogelijk krachtvoer zelf verbouwen en zelfvoorzienend zijn. In tien jaar tijd is de krachtvoergift gehalveerd. De focus ligt op een goede kwaliteit van het ruwvoer. Sinds 2010 hebben ze geen derogatie meer. Op het bedrijf wordt zeugenmest aangevoerd waardoor op kunstmest kan worden bespaard. De zeugenmest wordt toegepast op de graspercelen na de eerste snede, heeft een snelle werking en daardoor is er minder kunstmest nodig. Mede hierdoor wordt de kunstmestruimte nog niet voor de helft benut. Dit scheelt in kosten en in CO2, dit laatste geeft nu ook een voordeel in de melkprijs.


V.O.F Reinders – Boschloo in Angerlo

Samen met hun dochters Brit en Anouk hebben Hans en Gerreke een melkveebedrijf in Angerlo.

De melkveehouders melken 380 melkkoeien, hebben 150 stuks jongvee, hebben 104 ha in eigendom en
140 ha in gebruik. Het areaal is gras en mais. Nieuwe percelen worden ingezaaid met grasklaver of een
mengsel van gras en kruiden. De melkveehouders zijn zich aan het oriënteren op de teelt van luzerne, mede omdat dit aantrekkelijk is in het nieuwe GLB.

Hans Reinders.


Met hun concept KalverEnWeij huisvesten ze de kalveren in groepshuisvesting, buiten in een omheinde ‘zandbak’ met voergedeelte en schuilmogelijkheid. Ze zijn er erg enthousiast over: de kalveren zijn gezonder (minder antibiotica), groeien beter en leveren meer op.

Ook kost het minder arbeid (minder werk met schoonhouden van hokken, efficiënter voeren en lagere ziektedruk) en levert het hen veel werkplezier op.

Het idee ontstond vanuit intrinsieke motivatie om gezonde kalveren te willen afleveren aan de kalverhouder. ‘We willen graag meer en beter samenwerken in de keten’, aldus Hans.

Bedrijfsflyers

Beide melkveebedrijven deden op 15 september 2023 mee aan Loeren bij de Boeren van VK-Oost. Hiervan werd een bedrijfsflyer gemaakt met daarop informatie over het bedrijf, het thema en bedrijfskengetallen.


Bekijk hier de flyers van deze bedrijven: