Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA biedt gratis cursus KringloopWijzer aan voor partners

Wilt u graag dat uw partner, medewerker of bedrijfsopvolger meer weet over de KringloopWijzer? Hoe je met dit instrument de mineralenbenutting van de bodem en veestapel op uw melkveebedrijf kunt verbeteren? Speciaal voor de partners van de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek bieden we een gratis introductiecursus.

Tijdens deze cursus krijgen de partners van de VKA-deelnemers meer kennis en achtergrondinformatie over het invullen en de werking van de KringloopWijzer. En leren welke maatregelen het beste passen bij de uitkomsten van de KringloopWijzer. Met als doel dat uw partner het bedrijfsresultaat van uw melkveebedrijf helpt beïnvloeden.

Het begrip ‘partner’ zien we ruim: niet alleen uw echtgeno(o)t(e), zoon/dochter, medewerker of (beoogd) bedrijfsopvolger, ook uw erfbetreder zoals loonwerker of dierenarts is welkom.

De cursus bestaat uit twee dagen. De eerste dag is op 22 november 2016, de tweede in maart 2017. In tussenliggende periode gaan deelnemers thuis, eventueel samen met hun partner, de KLW invullen. Uiteraard kunt u voor vragen op ons terugvallen.

Aanmelden

 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.