Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Chemievrij

Achterhoekse boeren en loonwerkers werken groener

De Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werkt mee aan en ondersteunt initiatieven die de mogelijkheden van het chemievrij onderwerken van vanggewas in mais onderzoeken. Op deze website verzamelen we initiatieven en projecten en geven we inzicht in resultaten.

Onderwerken van vanggewas zonder chemische hulpmiddelen

VKA ondersteunt de een Achterhoekse proef met het mechanisch onderwerken van vanggewas op een perceel in Laren. Zes loonwerkers laten daar zien dat het onderwerken van een vanggewas ook zonder het chemische hulpmiddel glyfosaat en dus ‘groener’ kan.

Glyfosaat is een chemisch hulpmiddel en blijft belangrijk voor specifieke toepassingen, maar in dit perceel proberen de loonwerkers verschillende machinale bewerkingen uit om het vanggewas onder te werken. Vervolgens monitoren ze de uitwerking op het gebied van bodem, volggewas en grondwater.

Op deze manier werkt VKA in de Achterhoek samen met leden en partners aan delen van kennis, leren van elkaar en het gezamenlijke streven naar een gezonde en duurzame toekomst voor boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving.