Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Chemievrij werken, alternatieven voor glyfosaat (tot 2022)

Deel dit bericht


VKA wil graag dat een verantwoord gebruik van glyfosaat mogelijk blijft en zoekt naar mogelijke alternatieven. VKA werkte in 2022 samen met partners Groeikracht en Eurofins aan praktijkproeven waarin onder andere gekeken wordt naar de relatie tussen chemievrij onderwerken van het vanggewas en de resultaten van onkruiddruk en N-levering in het volggewas mais. Deze activiteiten worden in 2023 vooralsnog niet doorgezet in deze vorm.

Bundeling artiklen:
https://vruchtbarekringloopoost.nl/?s=chemievrijGerelateerde berichten