Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

“Boeren met de rug naar de samenleving is niet meer van deze tijd”

Deel dit bericht

Harry Grevers uit Winterswijk over deelname aan project over natuurinclusief boeren

Het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ startte vorige maand. Een van de deelnemers is melkveehouder Harry Grevers uit Winterswijk. Grevers wil de mogelijkheden verkennen en handvaten krijgen om natuurinclusieve landbouw op zijn bedrijf in praktijk te brengen.

Geïnteresseerden konden kiezen uit drie trajecten: een eerste kennismaking met natuurinclusieve landbouw, een verdieping in natuurinclusieve landbouw of een eigen bedrijfsplan voor natuur inclusieve landbouw ontwikkelen plus een cursus ‘Natuurondernemer niveau 1.’ Het project is een samenwerking tussen VKA, LTO Noord, de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten.

Melkveehouder Harry Grevers uit Winterswijk meldde zich aan voor een eerste kennismaking met natuurinclusieve landbouw. Eind september was de eerste workshopbijeenkomst. Grevers, die 100 melkkoeien houdt op zo’n 60 ha, blikt positief terug.

Waarom wil je je verdiepen in natuurinclusieve landbouw?
”Het is niet geheel nieuw voor mij, want ik ben bijvoorbeeld al bezig met klavers in het grasland op zo’n 20 ha en heb nu ook een perceel van 3 ha kruidenrijk grasland ingezaaid na de mais. Wij boeren zullen iets moeten met biodiversiteit, ook door de toenemende vraag hiernaar vanuit de markt en maatschappij. Ik zie dat als een kans. Boeren met de rug naar de samenleving vind ik niet meer van deze tijd. Ondernemen wordt zoveel leuker om juist niet continu in de verdediging te schieten. Als je niet meebeweegt, ben je over tien jaar geen boer meer.”

Waarover wil je meer kennis opdoen?
“Een biologische bedrijfsvoering is nog een stap te ver voor ons, ook al zijn we al kritisch op het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De grond is hier ontzettend droogtegevoelig. Daar hebben we door de droge zomers veel schade van ondervonden. Kruidenrijk grasland zou hiervoor als bodemverbeteraar een oplossing kunnen zijn. Ik ben nieuwsgierig naar hoe ik het beste kruidenrijk grasland kan inzetten en hoe ik daar bijvoorbeeld de bemesting op aanpas. Waar moet ik nog meer op letten? Ik begin kleinschalig met kruidenrijk grasland, maar wil het langzaam uitrollen. Ik ben erg benieuwd wat dit op termijn doet met de beworteling en de bodemstructuur. Het is leuk om er mee bezig te zijn en erover na te denken. Ook vind ik het interessant om te horen hoe andere boeren het doen en daarover van gedachten te wisselen. Dat prikkelt mij altijd weer en  zet me aan het denken. Als melkveehouder maak je je eigen keuzes, maar het openstaan voor andere initiatieven levert mij veel kennis op.”

Wat zijn je ervaringen met gras-klaver?
“Ik zie dat het goed z’n werk doet. De percelen zijn echt groener dan de percelen waar geen klaver staat. Ook spreekt het mij aan dat klavers als stikstofbinders werken. Gezien de discussie over stikstofproblemen zie ik dat als een mooie plus.”

Denk je ooit biologisch melkveehouder te worden?
“Ik sluit het niet uit, en daarom zet ik nu deze stap met natuurinclusieve landbouw. Mijn zoon is 16 jaar en heeft interesse om het bedrijf over te nemen. Ik vind het belangrijk dat hij daar dan ook volledig achterstaat. Natuurinclusief boeren zou een opstapje naar biologisch boeren kunnen zijn. Als hij over 5 jaar van school komt, kunnen we ons opnieuw oriënteren. De komende jaren gaan we ontdekken of het bij ons en bij ons bedrijf past.”

Wat hoop je nog meer te leren tijdens de bijeenkomsten?
“Helaas ging een bezoek aan een voorbeeldbedrijf vanwege corona niet door. Graag zou ik meer te weten komen over de mogelijkheden van bietenteelt of granen als wisselteelt. Is dat wat voor ons en hoe doen anderen dat? Dan is het wenselijk dat we niet meer zo strikt aan de derogatievoorwaarden van 80% gras en 20% mais gebonden zijn. Ik zou het erg op prijs stellen om daar op kleine schaal mee te experimenteren. Wie weet zijn er mogelijkheden om een pilot op te starten.”

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer informatie.