Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Bezuinigen op kunstmest is niet verstandig

Deel dit bericht

Kunstmest is duur, maar bezuinigen op kunstmestbemesting is niet de goede weg. De meerprijs van kunstmest weegt niet op tegen de prijs van het aankopen van eiwitrijke voeders. Dit advies geeft Sjoerd Roelofs, bemestingsadviseur bij DLV Advies. ‘Boeren zijn afhankelijk van een goede kwaliteit ruwvoer. Bezuinigen op bemestingsniveau is daarom niet verstandig.’


Perceelsgericht bemesten

Hij adviseert boeren tegelijkertijd ook om het bemestingsplan kritisch onder de loep te nemen. ‘Hoe efficiënt is je bemestingsplan? Kijk naar onder andere de fosfaatbeschikbaarheid van je grond en bemest vervolgens op perceelsniveau met drijfmest. Welke percelen zet je in voor beweiden en welke voor maaien? Boeren bemesten of laten vaak standaard ieder perceel met dezelfde gift bemesten, maar door dit efficiënter te doen en een plan uit te werken, is veel winst te behalen. Neem mestmonsters om te weten wat de samenstelling is. Sleepslangen zie je ook steeds meer. Hierdoor wordt het perceelsgericht bemesten eenvoudiger’, aldus Roelofs.

Aanwendtijdstip

Voordelen van kunstmest zijn dat het een vaste samenstelling heeft, makkelijk opneembaar is en eenvoudig gedoseerd kan worden. De soort kunstmest is afhankelijk van het aanwendtijdstip.
Roelofs: ‘Bemest de eerste twee grassneden optimaal voor veel eiwit van eigen land. Gebruik in het voorjaar stikstof met een hoger aandeel zwavel. Zwavel verbetert de stikstofbenutting en dat geeft meer eiwit in het gras.’

Klavers en kruidenrijk grasland

Een alternatief voor kunstmest is om meer in te zetten op klavers en kruidenrijk grasland. ‘Na de eerste snede zorgen deze zelf voor de stikstof en kan de kunstmestkraan dicht. Maar klavers en kruiden dit jaar inzaaien geeft volgend jaar pas effect’, aldus Roelofs. In het kader van het project Kunstmestvrije Achterhoek hebben boeren in de Achterhoek en Liemers de mogelijkheid om Groene Weide Meststof toe te passen als kunstmestvervanger.


Derogatie onzeker

Een onzekerheid in het kader van bemesting is dit seizoen dat verlenging van derogatie nog niet zeker is. Roelofs adviseert om in het bemestingsplan twee scenario’s uit te werken: één met derogatie en één zonder. ‘Uitsluitsel over verlenging van derogatie volgt waarschijnlijk pas na het bemestingsseizoen. Houd er dus ook rekening mee dat deze er eventueel niet komt.’