Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

BES-pilot

Deel dit bericht


Twintig VKA-leden doen mee aan de BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES)-pilot van het ministerie van LNV. DE BES gaat niet uit van een generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen bemestingsnormen. De BES-pilot loopt door in 2023 en wordt dan afgerond. Met het aflopen van de derogatie heeft het werken aan bedrijfsspecifieke bemesting voor de opdrachtgever een andere betekenis gekregen. Desalniettemin wordt in 2023 gekeken naar een eventueel vervolg. Onderstaande artikelen verschenen over de BES-pilot: