Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

BES in de media

Deel dit bericht

De Bedrijfseigen Stikstofnorm (BES) kan de melkveehouderij helpen om de kringlooplandbouw verder te ontwikkelen.

De BES-pilot van VKA krijgt daarmee veel aandacht in de agrarische media. Lees de artikelen hierover in Vee & Gewas en Nieuwe Oogst via onderstaande links.