Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

BES-boer Van Schriek reduceert ammoniak met rantsoenaanpassing en water bij de mest

Deel dit bericht

Graslandboer Arnold van Schriek uit Netterden houdt wel van een uitdaging. De VKA BES-pilot waaraan hij meedoet, sluit goed aan bij zijn ambities. Afgelopen seizoen zette hij mede door de pilot al een aantal veranderingen door op zijn bedrijf. Zo liet hij het RE-gehalte in het totaalrantsoen van 165 naar 155 gram per kg ds dalen, verdunde hij de drijfmest voor de helft met water en paste hij de kunstmest vaker in kleinere porties toe. Hiermee voorkomt hij dat de ammoniakemissie door de BES toeneemt.

VKA BES-pilot

Van Schriek werd dit voorjaar geselecteerd om als één van de 20 VKA-boeren mee te doen aan de 2-jarige BedrijfsEigen Stikstofnorm-pilot (BES). In deze pilot ligt de nadruk op evenwichtsbemesting met dierlijke mest. Het opbrengend vermogen van de grond is bepalend voor het bemestingsniveau van dierlijke mest en kunstmest. Deelnemers mogen meer dierlijke mest aanwenden dan wettelijk bepaald. Daarentegen mogen de meeste BES-deelnemers binnen de VKA minder kunstmest toepassen. De pilot wordt mede gefinancierd door LTO Fondsen, ForFarmers, Provincie Gelderland, Achterhoek ambassadeurs en VKA.

Arnold van Schriek en Gerard Abbink

Meer mest, minder ammoniak

Van Schriek mag nu 290 kg stikstof uit dierlijke mest toepassen in plaats van 250. Ook mag hij 146 kg kunstmest toepassen, 50 kg minder dan anders. Het verschil van 40 kg stikstof uit dierlijke mest, zo’n 10 kuub, is fors. Van Schriek: ‘Het is de kunst om de hoeveelheid mest die ik extra mag toepassen op het juiste moment en op een goede manier toe te passen en de opbrengst niet te laten dalen.’

Door zijn deelname aan de BES wordt hij begeleid en geadviseerd door Gerard Abbink van Groeikracht BV. De uitdaging waar Van Schriek voor staat is dat hij met 10 kuub meer drijfmest en minder kunstmest de ammoniakemissie niet mag laten stijgen.
Abbink: ‘Voorheen zat hij op 23 kg ammoniak per ha en door de extra drijfmest in de BES is dit nu berekend op 25 kg per ha als hij geen maatregelen zou nemen. Hoe kun je de emissie met 10% verlagen? Andere stalvloeren en schuiven met de jongvee-bezetting kan bijvoorbeeld. Maar vaak zijn makkelijkere  maatregelen veel effectiever. Bij Van Schriek zagen we heel duidelijk dat de helft van de reductie gerealiseerd werd door het RE-gehalte in het totaalrantsoen te laten dalen van 165 naar 155 kg ds. Door 80% van de uitgereden mest te verdunnen met water werd extra reductie gerealiseerd.’

Meer weten? Binnenkort komt een uitgebreid verhaal hierover in de agrarische pers.