Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Praktijkproef met bemestingsstrategieën

Deel dit bericht

VKA, ForFarmers en Eurofins Agro zijn dit jaar gestart met een praktijkproef waarbij onderzoek wordt gedaan naar een betere benutting van de dierlijke mest op het eigen bedrijf met betrekking tot eiwit. In deze bemestingsproef worden drie bemestingsstrategieën getoetst op een graslandperceel bij VKA-lid Stefan te Selle in Winterswijk. 

Karst Brolsma van Eurofins Agro meet de grasopbrengst in het proefperceel.

De doelstelling van het onderzoek is een betere benutting van de dierlijke mest op het eigen bedrijf ten aanzien van eiwitopbrengst, eiwitkwaliteit en eiwitsamenstelling .

Proefopzet

In deze bemestingsproef worden 3 bemestingsstrategieën getoetst op een grasland perceel  bij VKA lid Stefan te Selle in Winterswijk. De bemesting is gegeven volgens de volgende strategieën:

  • de gangbare praktijk: 38m3 rundveemest verdeeld over snede 1 en 2
  • meer dierlijke mest voor snede 1 en 2: 55 m3 rundveemest wordt verdeeld over snede 1 en 2 (de verwachting is dat de effecten van meer mest groter zijn voor snede 1 en 2 t.o.v. snede 3 en 4 aangezien deze snedes het grootste aandeel in het totale rantsoen hebben)
  • verdunnen van de mest: 7 m3 water toevoegen aan 38 m3 drijfmest en deze wordt verdeeld over snede 1 en snede 2.  (water is essentieel in de opname van nutrieten door gras)


De verschillen in de aanvoer van stikstof worden gecompenseerd met kunstmest, zodat er geen verschillen zijn in de totale stikstofgift.

Metingen

De eerste en de tweede snede zijn inmiddels gemaaid en de planning voor dit jaar is om nog een derde en vierde snede te maaien. Bij elke snede wordt de grasopbrengst (gewicht) en de samenstelling van het gras gemeten (voederwaarde, nutriënten en aminozuren).

De gemiddelde grasopbrengst van snede 1 lag op ruim 3.500 kg droge stof (11 mei) en bij snede 2 lag de opbrengst bijna op 4.500 kg droge stof (8 juni). Tegelijk met de bemesting is de samenstelling van de mest geanalyseerd en tijdens de proef wordt de bodemvruchtbaarheid gemeten.

We verwachten in het najaar met de resultaten van dit eerste jaar te komen. Deze zullen we dan uiteraard met u delen.