Bedrijfsplannen natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een belangrijk thema voor veel VKA en veel van haar leden. VKA leden kunnen vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland kosteloos een bedrijfsplan laten maken voor toekomstige ontwikkeling van het bedrijf met ruimte voor natuurinclusieve landbouw.