Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Bedrijfsplannen natuurinclusieve landbouw

Deel dit bericht

Natuurinclusieve landbouw is een belangrijk thema voor veel VKA en veel van haar leden. VKA leden kunnen vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland kosteloos een bedrijfsplan laten maken voor toekomstige ontwikkeling van het bedrijf met ruimte voor natuurinclusieve landbouw.

Je kunt kiezen uit één of meer van de volgende vier onderwerpen:

  • Bedrijfsnatuurplan
  • Bodem- en waterplan
  • Kringloopplan
  • Versterken van het lokale netwerk

In de Achterhoek worden de plannen gemaakt door de gebiedscoördinatoren van VALA of één van hun partners bij de uitvoering: Groeikracht B.V. (Bodem- en waterplan), DLV Advies (Kringloopplan) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (Versterken lokaal netwerk).

Wat houdt het in?

In een bedrijfsnatuurplan krijg je een optimaal plaatje welke mogelijkheden er op jouw bedrijf liggen voor versterken van de biodiversiteit. Welke opties zijn er voor de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, wat speelt er bij de gemeente, en hoe past dit binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Het resultaat is een totaalplan van nestkasten op het erf tot aanleg landschap en/of beheer van kruidenrijk grasland, inclusief de financiële mogelijkheden.

Het bodem- en waterplan bestaat uit vier modules, waar je er twee uit kan kiezen die voor jouw bedrijf worden uitgewerkt: verbeteren bodemvruchtbaarheid, verminderen chemische gewasbescherming, slimmer met water omgaan en gewasdiversificatie.

Het kringloopplan is een vertaling van de uitkomsten uit je kringloopwijzer in praktische maatregelen op het gebied van ruwvoerteelt, inpassing kruidenrijk grasland, etc. De meerwaarde is dat het een onafhankelijk advies is, waarbij de blik echt op jouw bedrijf ligt, zonder verkoopperspectief.

Bij het project Versterken van het lokale netwerk krijg je de mogelijkheid om het lokale netwerk van buren, vrijwilligers, klanten en burgers actief te betrekken. Geïnteresseerde vrijwilligers worden opgeleid tot deskundigen die kunnen ondersteunen met kleinschalig landschapswerk op je bedrijf.

Deze plannen passen goed binnen het project van VKA “Samen werken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek” dat we samen met partners als LTO, VALA, Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten uitvoeren.

Nu al starten?

Nieuwe aanmeldingen voor een bedrijfsplan zullen waarschijnlijk pas na de zomer starten. Wil je al eerder aan de slag met diverse thema’s op het gebied van natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit, dan is de VALA-brochure met het kennisaanbod voor 2021 interessant. Zo staan er voor juni enkele praktijkcursussen kruidenrijk grasland en akkerbeheer gepland, en volgt in oktober ook een excursie met Stichting HOEduurzaam over bodemverbetering.

Aanmelding via VALA

Aanmelden voor een bedrijfsplan kan door een mail te sturen naar info@de-vala.nl. Geef dan ook je woonplaats door. De gebiedscoördinator van VALA in jouw regio neemt dan contact op voor een startgesprek. Dit gesprek is om samen kansen te verkennen en een keuze te maken uit mogelijke vervolgstappen.

Meer weten?

Klik dan hieronder op de button “Download”.

Koe in kruidenrijk grasland (Bron: Rob Geerts)