Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kringloop

Nieuws

Welkom op de inspiratiebijeenkomsten

Graag willen we u van harte uitnodigen om deel te nemen aan een van de 14 kleine inspiratiebijeenkomsten van VKA in de vorm van een veldtocht. Deze inspiratiebijeenkomsten vinden plaats tussen 27 juli t/m 12 augustus op melkveeproefbedrijf De Marke.

LEES MEER »
Nieuws

Startbijeenkomsten BES pilot en Waterkwaliteit Geborgd

Op 7 en 13 juli zijn twee startbijeenkomsten gehouden met de projectdeelnemers van de BES-pilot en het project Waterkwaliteit geborgd. Dat was later dan de planning i.v.m. corona. Het informeren over de achtergronden en de uitwisseling van de eerste ervaringen stond op het programma.

LEES MEER »
Nieuws

BES in de media

De Bedrijfseigen Stikstofnorm (BES) kan de melkveehouderij helpen om de kringlooplandbouw verder te ontwikkelen. De BES-pilot van VKA krijgt daarmee veel aandacht in de agrarische media.

LEES MEER »
Nieuws

Update project Natuurinclusieve landbouw

Voor agrarische bedrijven in de Achterhoek is onlangs het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ van start gegaan. Hierbij een update van John Koeleman en Stefan te Selle over de aanmeldingen voor het project en een nadere uitleg.

LEES MEER »