Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kringloop

Nieuws

10 januari 2024: bijeenkomst eiwitrijke gewassen

Uit diverse evaluaties en het ledenonderzoek kwam de vraag naar voren of VK-Oost haar leden op het onderwerp GLB meer zou kunnen ondersteunen en informeren. Afgelopen zomer is daarom een praktijkdemo georganiseerd waarbij we twee percelen luzerne hebben bekeken. Om verdere verdieping op dit onderwerp te kunnen bieden organiseert VK-Oost samen met Dumea Agro op 10 januari een bijeenkomst ‘Eiwitrijke gewassen’.

LEES MEER »
Nieuws

VK-Oost op Agro Innovatie Event van de Innovatiecoöperatie

Woensdagavond 29 november was VK-Oost aanwezig in Doetinchem op het Agro Innovatie Event editie Achterhoek van de Innovatiecoöperatie. VK-Oost had een plek op het innovatieplein, waar vele interessante gesprekken plaatsvonden en contacten werden gelegd. Voor het event was VK-Oost lid Hans Reinders gevraagd om zijn concept KalverEnWeij toe te lichten.

LEES MEER »
Nieuws

De vier VK-Oost thema’s in de praktijk: thema ‘Rendement’

VK-Oost werkt samen met leden en partners aan een vruchtbare toekomst en onderscheidt daarbij vier thema’s. Het basisthema is ‘Kringlopen sluiten’. Daarnaast zijn er drie keuzethema’s. ‘Rendement’ is één van deze drie. Hoe zet je kringlopen in voor het verbeteren van het bedrijfsrendement? Lees hoe VK-Oost-leden Hans Reinders uit Angerlo en de familie Kapper-Lammers uit Zutphen hier in de dagelijkse praktijk mee bezig zijn.

LEES MEER »
Nieuws

Oproep: vragen uit de boerenpraktijk voor studenten Zone en Aeres

In het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) werken derdejaars mbo-studenten van het Zone.college en hbo-studenten van Aeres Hogeschool uit Dronten samen aan een praktijkvraag van een veehouder of een loonwerker. Deze studenten zijn ook dit jaar weer op zoek naar leuke praktische vragen vanuit de boerenpraktijk. Voorbeelden zijn ‘Hoe pas ik bieten of sorghum in op mijn bedrijf’? of: ‘Wat is het effect van opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbenutting?’. Heb je een leuke vraag waar ze mee aan de slag kunnen? Lees hier meer.

LEES MEER »
Nieuws

De vier VK-Oost thema’s in de praktijk: thema ‘Ondernemerschap’

VK-Oost werkt samen met leden en partners aan een vruchtbare toekomst en onderscheidt daarbij vier thema’s. Het basisthema is ‘Kringlopen sluiten’. Daarnaast zijn er drie keuzethema’s. ‘Ondernemerschap’ is één van deze drie. Hoe speel je ondernemend in op ontwikkelingen en verdienkansen?Het sluiten van kringlopen is immers niet de enige ontwikkeling die op de bedrijven afkomt. Het vraagt ondernemerschap om daarmee nieuwe verdienkansen te creëren voor het eigen bedrijf. Henk en Bram Mateman uit Vragender hebben daar ervaring mee.

LEES MEER »
Nieuws

Studiegroep-begeleider Harm Rijneveld aan het woord

Met zes boeren startte bij VK-Oost (toen nog VKA) vier jaar geleden een studiegroep voor extensievere en biologische boeren. De groep bestaat nu uit tien enthousiaste leden. Begeleider Harm Rijneveld is ook enthousiast over de groep, de interactie onderling en de actieve houding van de deelnemers. ‘Het is mooi om te zien hoe deze groep boeren mooie stappen zetten op hun bedrijf en willen leren van en met elkaar.’

LEES MEER »
Nieuws

Op zoek naar versterking: VK-Oost zoekt nieuw bestuurslid!

Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in Oost-Nederland? Dan zoeken we jou om aan te sluiten bij het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost), om samen de vereniging verder uit te bouwen.

LEES MEER »
Nieuws

Thema-bijeenkomst VK-Oost: 170 kg stikstof per hectare, wat nu?

De eerste thema-bijeenkomst met als thema ecologie gaat deze maand van start. Tot en met 2025 moeten we stapsgewijs terug naar 170 kg stikstof per hectare. Hoe ga jij daar mee om? Hoe kun je de mestafvoer beperken en de benutting van dierlijke mest verbeteren? Welke gewassen kun je telen en hoe zit het met weidegang? Bieden innovaties soelaas en is het mogelijk om bewerkte mest of urine als kunstmestvervanger in te zetten? Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar praktische antwoorden en mogelijkheden op deze en andere vragen.

LEES MEER »