Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Artikelen over Achterhoekse bodemkwaliteit

Deel dit bericht

De VKA stuurde in december een persbericht rond over de resultaten van het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en water- kwaliteit’, waaraan de VKA deelnam. VKA-bestuurslid Stefan te Selle kwam hierover aan het woord in een reportage in Vee & Gewas. Ook diverse andere media schreven over het onderzoek.


Het artikel in Vee & Gewas.
Andere publicaties