Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

André de Groot gaat voor zero kunstmest

Deel dit bericht

De Achterhoek is aangewezen als experimenteerregio voor de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Eén van de uitdagingen in kringlooplandbouw is het verder sluiten van kringlopen. Het verminderen van het gebruik van kunstmest en het verantwoord gebruik van meer dierlijke mest of producten gemaakt uit dierlijke mest passen in deze doelstelling. BES- en VKA-deelnemer André de Groot uit Laren ging daar afgelopen seizoen mee aan de slag.

André teelt gras, mais, voederbieten en gerst GPS. De teelten zijn dit jaar uitgevoerd met 0 kg kunstmest. Er is uitsluitend dierlijke mest en Groene Weide Meststof (GWM) van het project ‘Kunstmestvrije Achterhoek‘ ingezet.


55 kg N extra

De hoeveelheid dierlijke mest wordt bepaald volgens de rekensystematiek van de BES. Hierbij wordt het bemestingsniveau aan dierlijke mest voor de bemesting van het gras en de mais afgestemd op de fosfaatonttrekking en de stikstofbenutting met de Kringloopwijzers van de drie voorgaande jaren. De Groots gewasopbrengsten van de afgelopen drie jaar geven hem een bemestingsruimte van maximaal 225 kg N uit onbewerkte bedrijfseigen dierlijke mest. Dit is 55 kg N extra uit dierlijke mest ten opzichte van de generieke gebruiksnorm van 170 kg. Het bedrijf voldoet namelijk niet aan de derogatie-voorwaarden.


Groene Weide Meststof

De kunstmest die kan worden aangewend naast de extra dierlijke mest is afhankelijk van de N-benutting van de bodem die is gerealiseerd in de drie jaren voorafgaand aan het teeltjaar. Er was nog ruimte voor gemiddeld maximaal 142 kg N (BES-norm kunstmest) per ha uit kunstmest voor de teelt van gras en mais. André heeft er voor gekozen om geen kunstmest maar de Groende Weide Meststof in te zetten en dit uitsluitend op grasland toe te passen. Het maisland is alleen bemest met 35 ton rundveedrijfmest. Op zijn grasland is naast de bemesting met drijfmest wel aanvullend 45 kg  N uit GWM toegepast. Dit is nagenoeg 100 kg minder dan de BES-norm kunstmest. Belangrijkste reden voor deze aanpak is de aanwezigheid van kruiden en klavers in het grasland. Belangrijk bijkomend voordeel is de besparing op de bemestingskosten.

Goede resultaten

De Kringloopwijzer 2021 moet nog worden opgesteld, maar de sigarendoos-berekening aan de hand van de aangelegde kuilen en de inschatting van het opgenomen weidegras geeft een indicatieve opbrengst van ruim 11 ton ds gras per ha en 19 ton ds mais. De uitgevoerde bemesting in combinatie met de vlinderbloemigen lijkt dus goed uitgepakt. In januari maken we de balans op met de KringloopWijzer. Naast de opbrengsten zijn we ook nieuwsgierig naar het stikstofbodemoverschot, ammoniak en CO2-getallen.