Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

ALV VKA op 25 mei met bedrijfsbezoek familie Groot Wassink Rekken

Deel dit bericht


Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VKA op 25 mei (inloop 13.00 uur bij Grenszicht Eibergen), staan enkele belangrijke onderwerpen voor de toekomst van de VKA op de agenda. De ALV wordt gecombineerd met een interessant bedrijfsbezoek naar het bedrijf van de familie Groot Wassink in Rekken, waar onder andere met een monomestvergister en grasdroger wordt gewerkt. Lees hieronder de agenda van de ALV en meer info over de excursie.


Let op: aanmelden voor de ALV is verplicht en kan bij Anne Groot Zevert via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl
of via WhatsApp op 06 83 79 10 94.


Agenda Algemene Ledenvergadering VKA, 25 mei 2023

13.00 uur inloop, 13.15 uur aanvang.
Locatie: Café Grenszicht, Vredenseweg 2, Eibergen.

16.30 uur: afsluiting bij familie Groot Wassink.

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Financiën
  3. Bestuursverkiezing
  4. Vereniging
  5. Leden, partners en leerprogramma (o.a. uitkomst ledenonderzoek en focusgroepbijeenkomst)
  6. Rondvraag
  7. Vertrek naar en rondgang bij familie Groot Wassink *
  8. Afsluiting

* Het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering bestaat uit een bedrijfsbezoek naar het bedrijf van de familie Groot Wassink aan de Rammelbroekweg 6 in Rekken.

Het bedrijf telt 330 koeien en zo’n 130 ha. grond. Op het bedrijf wordt nu bijna twee jaar gewerkt met een monomestvergister. Met de mestvergsiter wordt middels gasomzetting stroom opgewekt voor eigen gebruik en tweederde wordt geleverd aan het net. De warmte wordt benut voor een grasdroger. Tevens is het bedrijf zich aan het oriënteren op de mogelijkheden voor een meststripper.

De mest in de vergister wordt gescheiden in dikke en dunne fractie waarbij de dunne fractie uitgereden wordt en de dikke fractie voor strooisel in de boxen wordt gebruikt en voor aparte bemesting middels een meststrooier.