Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Alternatieven onderwerken vanggewas

Deel dit bericht


De maand februari staat bij veel ondernemers in het teken van het onderwerken van het vanggewas. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor onderwerken zonder of met minder chemie. De VKA werkt samen met haar partners aan initiatieven die mogelijkheden van chemievrije gewasteelt verkennen en laten zien wat mogelijkheden en beperkingen zijn. In dit artikel delen we wat we daarin de afgelopen jaren gedaan hebben en wat de intentie voor dit jaar is.
VKA en alternatieven chemie

Naast het chemievrij onderwerken van de vanggewassen is het interessant te weten hoe daarna met geen of zo min mogelijke chemie maisteelt kan plaatsvinden.

Afhankelijk van de manier van onderwerken van het vanggewas, en de keuze van het vanggewas, vindt meer of minder mineralisatie in de maisteelt plaats met gevolgen voor de bemestingsvraag en eventuele nitraatuitspoeling. Ook zal hergroei van het vanggewas kunnen leiden tot onkruiddruk in de mais en is het een uitdaging om deze (mechanisch) te bestrijden.

Intentie 2022

Het is de intentie dat al deze aspecten dit jaar aan bod komen in een nieuw VKA project, ondersteund door onze partners en ook loonwerkers in de regio. Eén en ander zal in de zomer dit jaar kunnen samenkomen in een demo mechanische onkruidbestrijding in mais. We houden u hier uiteraard van op de hoogte.


In dit artikel delen we we een enquête van VKO over het onderwerken van vanggewas die ook voor VKA-leden bedoeld is. Door het invullen van de enquête kunt u een gratis demonstratie op uw grond winnen.


De afgelopen jaren was de VKA betrokken bij de volgende initiatieven en publicaties:

De VKA deelt de opgedane kennis en ervaringen omtrent alternatieven voor het toepassen van chemie bij het onderwerken van het vanggewas, zodat we van elkaar kunnen leren en verdieping mogelijk is.

2020:

In 2020 publiceerden we vier informatiebladen met achtergronden en praktijkervaringen over het onderwerken van vanggewas.  

2021:

In 2021 was de VKA betrokken bij de aanleg van een demoveld in  Laren waar Achterhoekse boeren en loonwerkers werkten aan het onderwerken van groenbemesters na maisteelt zonder de inzet van chemie. De VKA en Innovatiecoöperatie en Agro Innovatiecentrum De Marke monitoren de effecten.

Het demoveld in Laren in 2021.

Sinds enkele jaren wisselen de Lochemse loonbedrijven en boeren praktijkervaringen en kennis uit om de inzet van glyfosaat achterwege te kunnen laten. Het gezamenlijke doel is maisteelt zonder glyfosaat. Vanwege de bijdrage aan de bescherming van de kwaliteit van het grondwater is ook Vitens betrokken bij het project.

Video met zeven bewerkingen

Benieuwd naar de ervaringen van zeven verschillende bewerkingen voor het onderwerken van vanggewas? Bekijk deze video!Een persbericht over de demo leest u hier.

Een update van de proef is hier te lezen.


Artikelen in media

Van de initiatieven in 2020 en 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd:

2020:

2021: