Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Algemene Ledenvergadering VK-Oost op 23 mei in Toldijk

Deel dit bericht

De Algemene Ledenvergadering van VK-Oost vindt plaats op 25 mei. De inloop is bij Den Bremer in Toldijk vanaf 13.00 uur, de aanvang is om 13.15 uur.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van VK-Oost vindt plaats op donderdag 23 mei. De inloop is bij Den Bremer in Toldijk vanaf 13.00 uur, de aanvang is  13.15 uur. Op het programma staan onder andere het jaarverslag, bestuursverkiezingen en info over de leden en het leerprogramma. Ook staat het jaarthema ‘Het Nieuwe Bemesten’ centraal. Met verschillende toevoegmiddelen aan mest is het mogelijk om de ammoniakemissie te reduceren. Deze middag gaan we voor een bedrijfsbezoek naar Comfortmix. Zij gaan in op boxstrooisel, welke kalksoorten je kiest en wat deze met de mest en de ammoniakemissie doen. Binnenkort krijgen VK-Oost-leden een uitnodiging voor de ALV via de mail. Opgeven vooraf is verplicht.