Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Algemene Ledenvergadering met Johan Kampman van De Feestfabriek

Deel dit bericht


De Algemene Ledenvergadering van de VKA vindt plaats op maandag 23 mei 2022 bij zaal ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. De avond is alleen bestemd voor VKA-leden en bestaat uit twee delen: een officieel gedeelte en een boeiende presentatie van Johan Kampman van De Feestfabriek over het succes van De Feestfabriek, organisator van onder andere de Zwarte Cross. Ook volgt vanuit het bestuur een visie over de VKA in 2030. Meld je hier aan.


Kampman is namens de Feestfabriek betrokken bij alle marketingactiviteiten van onder andere de Zwarte Cross. Vele gekke, opvallende of choquerende programmaonderdelen zijn van hem afkomstig.

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan hier.

Leden kunnen zich ook aanmelden via WhatsApp bij Anne Groot Zevert via tel. 06 83 79 10 94.

Johan Kampman van De Feestfabriek.

Aftredende bestuursleden zijn Joan Beernink en Beli den Hartog. Beiden zetten zich de afgelopen jaren als respectievelijk penningmeester en vice-voorzitter in voor de VKA.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering VKA
23 mei 2022

19.45 uur: inloop

20.00 uur: aanvang ALV

  • opening
  • ingekomen stukken en mededelingen
  • jaarverslag 2021
  • financieel jaarverslag
  • visie VKA in 2030
  • verkiezingen bestuur
  • rondvraag


20:45 uur: Gastspreker Johan Kampman

22:00 uur: Sluiting, borrel
Na afloop is er gelegenheid om een drankje te drinken en na te praten.