Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Agrarische adviesraad

De voorzitters van de zeven LTO Noord afdelingen in de Achterhoek en de Liemers , de twee districtsbesturen van FrieslandCampina en de koepel van agrarische natuurverenigingen (VALA) vormen samen de Adviesraad.

De Agrarische Adviesraad bestaat uit:

Als u vragen heeft voor de Adviesraad kunt u die stellen via de projectleider Carel de Vries
E: devriesprojectregie@planet.nl / T: 06 5357 8896.