Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Aftredende VKA-bestuursleden presenteren ‘Visie VKA 2030’

Deel dit bericht


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VKA op maandagavond 23 mei hebben aftredende bestuursleden Joan Beernink en Beli den Hartog hun ‘Visie 2030’ voor de VKA gepresenteerd. Samen lieten ze zien waar zij allemaal aan denken bij ‘VKA 2030’. Hieruit bleken hun vooruitstrevende ideeën en toekomstgerichte houding.


Joan heeft als penningmeester gezorgd voor een gedegen financiële opzet van de vereniging. Met zijn ervaring doorzag hij het belang van een goed projectmanagement-systeem om daarmee overzicht en inzicht te behouden. Tevens was zijn inzicht en vooruitziende blik erg handig in gesprekken met partners.

Beli den Hartog (l) en Joan Beernink.


Beli heeft een grote bijdrage geleverd aan het leerprogramma en maakte zich telkens hard voor het belang van het lid. Als vice-voorzitter nam hij vaak het voortouw in discussies tijdens de Strategische Advies Raad, het overleg met onze gouden partners.
We willen Joan en Beli namens het bestuur, de werkorganisatie, partners en de leden bedanken voor hun inzet de aflopen jaren en wensen hen veel succes en geluk.