Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Afscheid Fleur Brinke van de VKA

Deel dit bericht


Met ingang van 1 augustus is Fleur Brinke niet meer werkzaam als manager voor de VKA. Ze is  inmiddels aan de slag als manager van Agro-innovatiecentrum De Marke. Lees hier namens het bestuur een dankwoord. Toen in 2019 het project VKA verzelfstandigde naar een vereniging hadden we iemand nodig die de vereniging ging leiden. In samenspraak met De Marke die destijds als coöperatie verder wilde, is toen een manager gezocht.

Van alle reacties op die vacature viel de brief van Fleur Brinke het meest op, qua motivatie. “Ondernemend en hart voor de melkveehouderij, dat ben ik”, schreef Fleur. Daarmee was onze interesse gewekt en deze woorden zijn ook precies wat ze in drie jaar heeft bewezen.

Met passie, lef en organisatorisch talent is ze samen met ons in het diepe gesprongen en hebben we de ledenvereniging opgezet. Fleur heeft een werkorganisatie gebouwd en samen met partners zetten we goede en inhoudelijke projecten op met als doel de VKA-leden een uitdagend leerprogramma aan te bieden.

U heeft inmiddels al gelezen dat Fleur per 1 juli de bedrijfsleider van Agro-innovatiecentrum De Marke is en per 1 augustus niet meer voor VKA werkt. We zijn verheugd dat we inmiddels een opvolger van Fleur hebben in de persoon van Anneloes Fleerkate. Zij start met ingang van september.

Tenslotte willen we Fleur bedanken voor haar inzet en veel succes wensen bij onze “naaste noaber”. We houden contact!

Namens het bestuur van de VKA,

John Koeleman,

voorzitter