Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Achterhoekse boeren geslaagd voor cursus Natuurondernemer

Deel dit bericht


Zestien Achterhoekse boeren zijn onlangs geslaagd voor de cursus Natuurondernemer Niveau 1 van de Aeres Hogeschool. De cursus maakte onderdeel uit van het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek.’

De boeren gingen het afgelopen anderhalf jaar aan de slag met een cursus en coaching om samen te leren hoe ze natuurinclusieve landbouw (NIL) kunnen toepassen op hun bedrijf. Het leertraject bestond uit groepsbijeenkomsten, veldbezoeken en een achtdaagse cursus aan de Aeres Hogeschool ‘Natuurondernemer Niveau I’.De groep was op 12 april te gast bij één van de cursusdeelnemers Gerben Keemink in Eibergen om daar het certificaat Natuurondernemer Niveau I in ontvangst te nemen én om met elkaar na te denken over ‘hoe verder?’. Over deze laatste vraag waren de deelnemers het vrij snel met elkaar eens: allemaal wilden ze graag doorgaan als studiegroep om met elkaar verder te leren over natuurinclusieve landbouw. Zoals één van de deelnemers het treffend verwoorde: ‘We zijn een heel diverse groep boeren die allemaal verschillend met het onderwerp bezig zijn. En het is gewoon leuk en inspirerend vragen aan elkaar te kunnen stellen, bij elkaar op het bedrijf te kijken of op excursie te gaan’.


Eelco Petstra van Aeres reikt het certificaat uit aan VKA lid Karin Seesink-Giessen.
Ook in de WhatsApp-groep geven de deelnemers elkaar tips over bijvoorbeeld het benoemen van plantensoorten die ze in het veld tegenkomen, de wijze van bemesten van kruidenrijke percelen of welke mengsels geschikt zijn.
Vervolg

De groep gaat met elkaar bepalen wat het programma voor de komende periode is. Na de uitreiking van de certificaten ging de groep onder begeleiding van Gerben het bedrijf bekijken. De familie Keemink runt een 20 hectare groot Landgoed ‘Het Luttikhold’ in Eibergen, waarvan 1/3 natuur en 2/3 landbouwgrond. Op een deel van de landbouwgronden heeft Gerben ANLb pakketten, de rest is blijvend grasland. De maatregelen die Gerben uitvoert zijn bijvoorbeeld – kruidenrijke grasland zaaien, akkerranden, pleksgewijze onkruidbestrijding en maaien na de bloei. Door deze maatregelen lukt het Gerben om een grote diversiteit op zijn gronden te realiseren.


Projectpartners zijn LTO Noord, Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA), Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten.
Uitvoerders in het studietraject zijn: Happyland, Heidi Uenk, René Schepers en Gerjo Koskamp.


Lees ook deze artikelen die ingaan op het project en de ervaringen van deelnemers.

https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/natuurinclusief-doe-je-niet-alleen/

https://www.gelderland.nl/themas/agrifood/inspiratie/duurzaam-werken-samen-kunnen-we-meer