Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Aanbod project: Bodemmaatregelen Winterswijk

Deel dit bericht


Vanuit het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw (NIL) van de provincie Gelderland heeft de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) financiële middelen om praktisch aan de slag te gaan met proeven en praktijkmaatregelen die te maken hebben met de bodem. WCL wil bestaande groepen agrariërs in de gemeenten Winterswijk, Oost-Gelre en Aalten. de mogelijkheid bieden om een praktijkonderdeel toe te voegen aan hun bijeenkomsten. Ook VKA-leden- en studiegroepen kunnen zich hiervoor aanmelden.Aanmelden als individu kan ook, er wordt dan zelf een groep samengesteld.

Hieronder zijn drie voorbeelden opgenomen.

Graanteelt

Leren in de praktijk met graanteelt kunnen we ondersteunen met een tegemoetkoming in de kosten voor ander benodigd materieel of compensatie voor vermindering in opbrengst. Verder kunnen we leren in de praktijk door bodem- of teeltadviseurs in te zetten, zoals die van Groeikracht en Aequator. Ook kosten en opbrengst kunnen we monitoren.

Bouwplan

Leren in de praktijk met een toekomstbestendig bouwplan kunnen we ondersteunen (zelfde als hierboven). Bijv. door maisteelt af te wisselen met graan of met grasklaver.

Waterscan

Je kan een waterscan laten uitvoeren door Aequator op je bedrijf. Samen met jou wordt naar de bodem gekeken en waterdata, waar kansen liggen om water vast te houden of met minder water om te gaan. Dit levert inzicht op om mee aan de slag te gaan: stuw, gewassen, organische stof, meer inzicht in je bodem.

Middelen

Er is budget om twee proeven of praktijkmaatregelen en leren daaromheen twee jaar lang te ondersteunen (2023-2024).

Werkgebied en aanmelden

Het werkgebied is heel Nationaal Landschap Winterswijk, de gemeenten Winterswijk, Oost-Gelre en Aalten.


VKA-studiegroepen of -leden die geinteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden bij Anne Groot Zevert via
achterhoek@vruchtbarekringloop.nl