Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Search Results for: chemievrij

Projecten

Chemievrij werken, alternatieven voor glyfosaat (tot 2022)

VKA wil graag dat een verantwoord gebruik van glyfosaat mogelijk blijft en zoekt naar mogelijke alternatieven. VKA werkte in 2022 samen met partners Groeikracht en Eurofins aan praktijkproeven waarin onder andere gekeken wordt naar de relatie tussen chemievrij onderwerken van het vanggewas en de resultaten van onkruiddruk en N-levering in het volggewas mais. Deze activiteiten worden in 2023 vooralsnog niet doorgezet in deze vorm.

LEES MEER »
Nieuws

Oproep deelname kennisgroep ‘Chemievrij?!’

Als lerend netwerk zoekt de VKA leden die willen deelnemen in de nieuwe kennisgroep ‘Chemievrij?!’ De groep komt maximaal 3 keer per jaar bijeen. Wil jij je verdiepen in alternatieven voor chemie en hier op je eigen bedrijf mee aan de slag? Dan zoeken we jou!

LEES MEER »
Nieuws

Voorlopige resultaten project ‘Chemievrij?!’

De VKA besteedt samen met boeren, loonwerkers en partners al een aantal jaren aandacht aan alternatieven voor het gebruik van chemie. Met partner Groeikracht werkt de VKA aan praktijkproefvelden. Hier worden onder andere het effect van tijdig onderwerken en het oogsten  van het vanggewas op de mineralisatie gemeten. Benieuwd naar de eerste resultaten? Lees hier meer.  

LEES MEER »
Nieuws

Update demoveld chemievrij in Laren

VKA ondersteunt een Achterhoekse proef met het mechanisch onderwerken van vanggewas op een perceel in Laren. Zes loonwerkers laten daar zien dat het onderwerken van een vanggewas ook zonder glyfosaat en dus ‘groener’ kan. Wat zijn de bevindingen tot nu toe?

LEES MEER »

Chemievrij

Achterhoekse boeren en loonwerkers werken groener De Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werkt mee aan en ondersteunt initiatieven die de mogelijkheden van het

LEES MEER »
Nieuws

VKA-leden scoren hoger met koolstofopslag dan landelijk gemiddelde 

De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) heeft samen met Eurofins Agro de koolstofopslag in de bodem bij VKA-leden over tien jaar in kaart gebracht. Eén van de conclusies is dat VKA-leden in tegenstelling tot het landelijke gemiddelde een stijgende trend in koolstofopslag laten zien.

LEES MEER »
Nieuws

VKA Jaaroverzicht 2022: een terugblik op het jaar

Aan het begin van een nieuw jaar blikken we terug op wat de VKA in 2022 voor leden en partners organiseerde, welke nieuwe projecten en kennisgroepen zijn opgestart en welke resultaten met lopende projecten gerealiseerd zijn. Ook verscheen de VKA in 2022 meerdere keren in de (agrarische) vakpers. Lees je mee met het VKA Jaaroverzicht 2022?

LEES MEER »
vka bestuur

programma-2022-2023

Leerprogramma VK-Oost 2022-2023 VK-Oost als lerend netwerk De drie ambities van VK-Oost als lerend netwerk zijn: Leren in bijeenkomsten Kennis ontwikkelen in projecten en kennisgroepen

LEES MEER »