Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Search Results for: analyse

Nieuws

Analyse VKA-KLW’s: deel 4 van 4: Gezamenlijk persbericht VKA en Eurofins Agro

In de vorige Praktijkflits berichtten we over de gezamenlijk analyse van Eurofins Agro en de VKA. Hieruit blijkt dat leden van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) meer koolstof opslaan in de bodem dan het Nederlandse gemiddelde. Vervolgens hebben de VKA en Eurofins dit nieuws in een gezamenlijk persbericht uitgebracht. Inmiddels hebben meerdere (agrarische) media artikelen gewijd aan dit onderwerp. 

LEES MEER »
Nieuws

Analyse VKA-KLW’s: deel 4 van 4: VK-Oost analyseert 250 voorjaarskuilen

Van VK-Oost-leden zijn 250 voorjaarskuilen van 2023 geanalyseerd. Conclusies zijn dat het gemiddelde drogestofgehalte met 41% lager is dan in 2022. De gemiddelde VEM-gehalten zijn in 2023 het hoogst van de afgelopen vijf jaar, met bijna 980 VEM gemiddeld. Het eiwitgehalte is in de jaren 2019-2021 constant gedaald. Het NDF-gehalte is in 2023 het laagst van de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 441. Wat zeggen deze cijfers?

LEES MEER »
Nieuws

Analyse VKA-KLW’s: deel 2 van 4: emissies broeikasgassen en ammoniak

Gemiddeld is op VKA-bedrijven de ammoniakemissie per ton melk het laagst in 2022, vergeleken met de vijf voorgaande jaren. Wat zijn andere resultaten op het gebied van broeikasgasemissies en ammoniakemissies? Lees het in bijgaand artikel. De komende periode gaat de VKA in de Praktijkflits en op de website onderwerpen uit 198 KringloopWijzers 2017-2022 uitlichten. In de vorige Praktijkflits ging het over de bedrijfsontwikkeling.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse VKA-KLW’s: deel 1 van 4:  bedrijfsontwikkeling

De komende periode gaat de VKA in de Praktijkflits en op de website vijf onderwerpen uit 198 KringloopWijzers 2017-2022 uitlichten in de vorm van artikelen in combinatie met aantrekkelijke illustraties. In deze eerste editie gaan we in op de bedrijfsontwikkeling van de bedrijven. We kijken onder andere naar algemene kengetallen, arealen, veeprestaties, weidegang en zomerstalvoedering.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse KringloopWijzers VKA: de stikstofkringloop

In dit tweede artikel van de serie over de analyses van de KringloopWijzers worden de VKA- resultaten rondom de stikstofkringloop gepresenteerd. De VKA beschikt over ruim 250 leden die jaarlijks de KringloopWijzer aanleveren. Na een kwaliteitsselectie beschikt de VKA voor deze analysereeks over een dataset van 220 betrouwbare KringloopWijzers.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse resultaten KringloopWijzers 155 VKA-bedrijven 2013-2020

Een doel van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is het realiseren van goede bedrijfsprestaties op het gebied van mineralenbenutting en daarmee bijdragen aan een schoon milieu. Een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties is de KringloopWijzer.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse VKA-KringloopWijzers: ammoniak en broeikasgassen

In dit artikel bespreken we de KringloopWijzer-resultaten van VKA-leden voor ammoniak- en broeikasgasemissies. In de komende VKA-themabijeenkomsten is ook aandacht voor dit onderwerp. Welke ontwikkelingen zien we de afgelopen jaren en aan welke knoppen kunnen melkveehouders draaien?

LEES MEER »