Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Winnaars gratis onderwerken vanggewas of teeltbegeleiding 

Deel dit bericht


VKA-leden konden onlangs meedoen aan de enquête van de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) over het onderwerken van vanggewas. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt; bedankt daarvoor! De enquête is inmiddels gesloten. Door het invullen van de enquête maakten deelnemers kans op een leuke prijs die in het teken staat van het chemievrij onderwerken van het vanggewas. De 19 VKA-winnaars zijn inmiddels op de hoogte van hun gewonnen prijs.
Zij winnen óf het gratis laten onderwerken van hun vanggewas op maximaal 5 ha door hun eigen loonwerker óf eenmalige teeltbegeleiding van een expert voor de inzet op minder gebruik van chemie of een chemievrije maisteelt.

De VKA feliciteert de winnaars met hun prijs!

De resultaten van de VKO-enquête delen we binnenkort in de Praktijkflits.

Ook gaan we de komende tijd in gesprek met de winnaars over hun ervaringen met het onderwerken van vanggewas. Ook hun bevindingen leest u terug in de Praktijkflits.