Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

18 juli: GLB-praktijkdemo luzerne in Angerlo 

Deel dit bericht

Luzerne als stikstofbindend- en rustgewas komt in het kader van de eco-regeling in het nieuwe GLB meer in de belangstelling.
Op 18 juli houdt de VKA in samenwerking met specialisten Raymond Krabbenborg en Marcel Schut werkzaam bij resp. AgruniekRijnvallei en Agrifirm een GLB-praktijkdemo over luzerne.

Aan bod komen onder andere zaaibedbereiding, zaaizaad, onkruidbestrijding en oogsttijdstip. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de oogst, wat zijn voor- en nadelen van inkuilen en bewaring in balen?

Om luzerne optimaal te verwaarden naar een goede en gezonde melkproductie is het belangrijk om aandacht te hebben voor een goede totale rantsoensamenstelling. Tijdens de demo is ook aandacht voor dit onderwerp. Zo kan luzerne bij de snelle en natte graskuilen van afgelopen voorjaar een goede aanvulling zijn.

De locatie van de demo zijn twee percelen aan de Monseigneur Hendriksenstraat – Truisweg in Nieuw-Wehl.

Op één perceel staat al ruim drie jaar luzerne, op het andere is afgelopen herfst luzerne ingezaaid.

Datum: Dinsdagmiddag 18 juli

Tijd: 13.30 – 15.30 uur

Locatie: De demo start op het perceel aan de Monseigneus Hendriksenstraat -Truisweg in Nieuw-Wehl
Navigatieadres start praktijkdemo: coördinaten 51.970018, 6.160143

Aanmelden is verplicht via WhatsApp bij Anne Groot Zevert op tel. 06 83 79 10 94: óf via
deze aanmeldlink GLB-Praktijkdemo.


*Introducés zijn welkom en kunnen zich via bovenstaande aanmeldlink opgeven