Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

10 januari 2024: bijeenkomst eiwitrijke gewassen

Deel dit bericht

Uit diverse evaluaties en het ledenonderzoek kwam de vraag naar voren of VK-Oost haar leden op het onderwerp GLB meer zou kunnen ondersteunen en informeren. Afgelopen zomer is daarom een praktijkdemo georganiseerd waarbij we twee percelen luzerne hebben bekeken. Om verdere verdieping op dit onderwerp te kunnen bieden organiseert VK-Oost samen met Dumea Agro op 10 januari een bijeenkomst ‘Eiwitrijke gewassen’. Aan bod komen onder andere inpassing in rantsoen, voederwaarde-bepaling en teelteisen.

MELD JE HIER AAN.
De bijeenkomst is voor leden van VK-Oost en introducees.