Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Een nieuwe naam,
een nieuw logo

In onze video leggen we uit waarom!

Praktijkworkshop VK-Oost: Versnellen op klimaat

Ben jij melkveehouder in Oost-Nederland en nog geen lid van VK-Oost? Maar wil je meer weten over de relatie tussen ruwvoerkwaliteit en het verlagen van broeikasgasuitstoot?

Nieuw: cursussen over natuurinclusieve landbouw

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in Oost-Nederland en wil je meer leren over het toepassen van natuurinclusieve landbouw in je bedrijfsvoering?

Snel naar...

Visie VK-Oost

Programma

Praktijknieuws

Publicaties

Projecten

Aanmelden

Neem contact op

VK-Oost leert met vier kringlopen om samen te werken aan een vruchtbare toekomst

Verbeteren van de ecologie

Verbeteren van het rendement

Vernieuwend ondernemen

Verbinden met de maatschappij

Voor wie?

Vruchtbare Kringloop Oost wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en zich klaar te maken voor de toekomst wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Werkt u samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

U bent van harte welkom bij VK-Oost!
Aanmelden

De Gouden Partners van VK-Oost